top of page

Kodėl įsikūrė, kam reikalinga, kuo gali prisidėti tu?

Apie bendruomenę

 

Asociacija „Kleboniškio bendruomenė“ – ne pelno siekianti organizacija, skirta atstovauti Kauno miesto, Kleboniškio seniūnaitijos gyventojų interesus miesto savivaldybėje ar kitose institucijose.

Bendrijos veikla daugiausia remiasi savanorišku neatlygintinu darbu, o neišvengiamos išlaidos dengiamos iš nario mokesčių, savanoriškų įnašų, rėmėjų, savivaldybės skirtų lėšų bendrijoms  bei narių 2% GPM lengvatos paramos.

Bendruomenes nariu gali tapti bet kuris Kleboniškyje gyvenantis asmuo užsiregistravęs bendrijoje ir susimokėjęs nustatytą metinį nario mokestį.

Nuo asociacijos įkūrimo Asociacijai atstovauja bendrijos pirmininkas, Kleboniškio seniūnaitis Valdas Levinskas kartu su 12 valdybos narių. Valdybos nariai išrinkti, atsižvelgiant į tai, kad  kiekvienas valdybos narys gyventų skirtingose bendruomenės didžiosiose gatvėse ir galėtų tinkamai atstovauti kaimynų ir kitų bendruomenės narių interesus. Vertinant Vasarvietės ir Kleboniškio gatvių atstumus, jų gyventojus atstovauti bendruomenės valdyboje išrinkti net keli nariai. 

Valdybos narių sąrašą rasite čia.

 

Bendrijos revizoriaus pareigas užimti išrinkta Virginija Vajauskienė

       

       

 

Jei norite prisidėti prie bendrijos veiklos visada esate laukiami, susiekite su bendrijos pirmininku, ar jus atstovaujančiu bendrijos nariu. Niekada nevėlu, bet geriau anksčiau nei vėliau.

Kaip tapti nariu skaitykite čia

Steigiamojo susirinkimo protokolas

Steigimo sutartis

bottom of page