top of page

Išrinktas naujas Kleboniškio seniūnaitis

Vakar Savivaldybėje Vicemerė įteikė seniūnaičio pažymėjimą. naujam Kleboniškio seniūnaičiui Dariui Varanavičiui iš Vasarvietės g. Ačiū kas balsavote. Vicemerė savo kalboje skatino seniūnaičius mažiau rūpintis globaliomis problemomis (kaip asfaltavimas, infrastruktūriniai projektai), o būti arčiau žmonių padėti vienišiems, senukams, daugiavaikiams...

KAS YRA SENIŪNAITIS?

Seniūnaitis - tai gyvenamosios vietos bendruomenės atstovas, kurio uždavinys - rūpintis bndruomenės interesais ir atstovauti bendruomenei seniūnijoje, savivaldybėje bei savivaldybės teritorijoje veikiančioje valstybės įstaigose.

KĄ VEIKIA SENIŪNAITIS?

Tam, kad seniūnaitis galėtų tinkamai vykdyti savo funkcijas, pagal įstatymą jis gali dalyvauti:

  • seniūnaičių sueigoje;

  • rengiant ir svarstant savivaldybės sprendimų projektus;

  • svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo;

  • konkurso komisijoje priimant į pareigas seniūną;

  • organizuojant gyventojų apklausas;

  • organizuojant gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais , seniūnu, administracijos atstovais, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

Su sunūmi

Veikdamas pagal jam suteiktus įgaliojimus, seniūnaitis skatina gyventojus:

  • prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;

  • rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinės rizikos šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);

  • organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;

  • puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

Seniūnaitis dirba neatlygintinai, nepartinis. Valdas Levinskas tęsia asocijos "Kleboniškio bendruomenė" pirmininko pareigų vykdymą.

bottom of page